Зразок написання акту обстеження мат поб умов

Зразок акту

Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: АКТ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА (найменування юридичної особи) (надалі іменується “Підприємство”) станом на “___” _______________ 200_ р. Комісія, утворена згідно з наказом _________________________________________ від “___” __________ 20__ р.

N ___, у складі працівників підприємства: голови комісії: __________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, посада) (прізвище, ім’я, по батькові, посада) та підтверджує, що вартість наявного майна, визначена на підставі _____________, становить:

Акт обстеження житлових умов дитини зразок

Необхідно врахувати вимоги до засобів гігієни, чистоті санвузла, загальною чистоті житла.

Вказують стан членів сім’ї, особливо, якщо це викликає тривогу якимись невідповідностями.

Якщо є тварини, то умови їх утримання враховують не тільки санітарно-гігієнічним норми, але і безпеку перебування для дитини. Дитина повинна бути нагодований, тобто перевірка стосується також наявності повноцінних продуктів з урахуванням віку дитини. Окремим пунктом оформляються висновки перевіряючих про житлово-побутових умовах ( «Висновок комісії»).